به اندازه ای عاشق ایده خود باشید که چشمتان را به روی اجرا کور نکند. بابک تاواتاو

Q- idea lover- ver 01

به اندازه ای عاشق ایده خود باشید که چشمتان را به روی اجرا کور نکند.
بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.