ساختن از مصرف کردن سختره
اما اندیشیدن که راحت تره
بنویسش
شکلش رو بکش
لازم نیست عالی باشه یا حتی خوب
فقط کافیه مال خودت باشه
چیزی را بساز
و بعدش
چیزی بهتر بساز
—————————-
It’s much harder to create than to consume.
But it’s easier than you think.
Just write it down.
Draw it out.
It doesn’t have to be the best, or even any good.
It just needs to be yours.
Make something.
Then…
.make something better.
۲۵ دی ۱۳۹۱
ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *