ساده ترین بهانه و گاهی واقعی ترین دلیل

شرایط ، ساده ترین بهانه و گاهی واقعی ترین دلیل برای انتخاب های آدمی است.

بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.