فاصله بین حرف تا عمل ، ترس است. بابک تاواتاو

فاصله بین حرف تا عمل ، ترس است.

بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.