قرار نیست

قرار نیست انسان های اطرافمان تغییرات بنیادینی کنند.

۱۰ فروردین ۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.