سهم ما

q_tekrar-ver02

ما در دلیل تکرار اشتباهاتی در قبالمان می شود سهم داریم.

بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.