نامه کودک درون آسیب دیده یک مرد ۳۲ ساله

می ترسم ، خیلی
از این می ترسم چیزهایی را که دارم از دست بدهم.
از زخم هایم می ترسم که نتوانم تحملشان کنم
زخم هایی که من را تنها نمی گذارند.
از زخم هایی که خانواده ام به من زدند.
پدرم که می توانست ولی نمی دانست که نباید به من زخم بزند.
مادرم که می دانست ولی نتوانست من را زخمی نکند.
خواهر ها و برادرانم که هم می دانستند و هم می توانستند جلوی زخم خوردنم را بگیرند ولی زخمی شدن را عادّی می دانستند، نه تنها کمک نمی کردند بلکه گاهی هم زخم می زدند.
از زخم هایم می ترسم که نتوانم تحملشان کنم.
از زخم هایی که از مدرسه خوردم
از دماغی که همه به خاطر بزرگیش مسخره ام می کردند.
از شغل پدرم که خدا می داند چقدر شرم داشتم آن را در کلاس بگویم.
اگر چیزهایی که از آن می ترسم را به کسی بگویم می خندد ولی این چیزهای خنده دار با من می خوابد و با من بیدار می شود . همیشه هستند.
از ترسیدن می ترسم.
وقتی که دختری به نام عشق به زندگی ات پا می گذارد فکر می کنی که ترس هایت دیگر آن قدرت همیشگی را ندارد ولی در عشق می بازی انگار ترس روحیه می گیرد ، قوی و قوی تر می شود.
من از عشق می ترسم.
من از قدرت ترس بعد از باخت به عشق می ترسم.
من از انتخاب پس زده شدن می ترسم
ازآن بیشتر از اینکه به خاطر اینکه پول توی جیبم کم است پس زده شوم می ترسم.
گاهی از پول داشتن بیشتر از پول نداشتن می ترسم.
همه چیزهایی که قبلاً ترسناک بودند و حالا دیگر ترس ندارند ولی من از زخمی که از آنها باقی مانده است می ترسم.
من از مریضی مادرم می ترسم. از اینکه پس از او دیگر کسی من را بدون دلیل دوست نداشته باشد می ترسم.
من از دوست داشته شدن می ترسم.
وقتی به دختری محبت می کنم و بعد از مدتی دیگر نیست از محبت کردن می ترسم.
با خودم می گویم اگر محبت نمی کردم کمتر می ترسیدم.
با اینکه فکر می کنم انسان احساسی و مهربانی هستم ولی گاهی فکر می کنم آزاردهنده باشم کمتر آسیب می بینم ولی بعد از اینکه دیگران را آزار می دهم می ترسم ، از خودم می ترسم.
پس از مرگ خشن ترین فرد زندگی ام خیلی غمگین شدم ولی بیشتر می ترسیدم که نکند از خشم او به من چیزی به ارث برسد.
انگار دیروز هنوز تمام نشده است.
امروز نمی خواهد تمام شود.
و ترس از فردا امانم را بریده.

sad manکتاب ادبیات TA – نویسنده بابک تاواتاو
نامه کودک درون آسیب دیده یک مرد ۳۲ ساله 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *