چرخش علم مهمتر از تولید علم است. بابک تاواتاو

CHARKHESHE ELMچرخش علم مهمتر از تولید علم است. بابک تاواتاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.