8 مارس, 2016

از ماهی مرده بودن شرم کن

اگر اهداف شما این است که روال زندگی را ادامه دهید ، فارغ التحصیل شوید ، فرزندانتان بزرگ شوند یا فقط پس از ۳۰ سال کار […]
13 مارس, 2017

شکست هزینه دارد

اگر خیلی به جمله “شکست، مقدمه پیروزی است” مطمئن هستید بهتره زیاد مطمئن نباشید چون خیلی ها کمرشان زیر بار هزینه های یک شکست آنچنان خرد […]