8 مارس, 2016

از ماهی مرده بودن شرم کن

اگر اهداف شما این است که روال زندگی را ادامه دهید ، فارغ التحصیل شوید ، فرزندانتان بزرگ شوند یا فقط پس از ۳۰ سال کار
13 مارس, 2017

شکست هزینه دارد

اگر خیلی به جمله “شکست، مقدمه پیروزی است” مطمئن هستید بهتره زیاد مطمئن نباشید چون خیلی ها کمرشان زیر بار هزینه های یک شکست آنچنان خرد