14 اکتبر, 2012

دو راهی های غیر شرافتمندانه

صمیمیت واقعی تنها راه انسان های شریفی است که در موقعیت های غیر شرافتمندانه قرار گرفته اند. بابک تاواتاو   وقتی این جمله را بیان شود […]
26 دسامبر, 2012

نیازهای ما ، عیب های ما نیستند

شاید بتوان رفع نیازهای آدمی را یکی از اصلی ترین دلایل فعالیت ها ، چالش ها و بی تابی های او در زندگی دانست. نیاز داشتن […]
3 ژانویه, 2013

والد بررسی نشده

یک والد بررسی نشده ارزش آن را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس آن بنا کند. والد: باید و نباید ها و باورها و […]
13 می, 2013

والد بررسی نشده

یک والد بررسی نشده ارزش آن را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس آن بنا کند.والد: باید و نباید ها و باورها و … […]