26 سپتامبر, 2013

کارگاه طراحی برای فروش (Design for Sale)

درطول سال شما هزینه های بسیاری را صرف بازاریابی خدمات و محصولاتمان می کنید ،برای اینکه دیده شویدمعمولا به این منوال است که میزان هزینه هایی […]