11 اکتبر, 2016

Customer داشتن یا Client داشتن ، مسئله این است

client و Customer  در واقع هردو این کلمات به معنی کسی است که از خدمات شما استفاده می کند اما Client معمولا به فردی خطاب می […]