14 ژانویه, 2013

ساختن

 ساختن از مصرف کردن سختره اما اندیشیدن که راحت تره بنویسش شکلش رو بکش لازم نیست عالی باشه یا حتی خوب فقط کافیه مال خودت باشه […]