11 اکتبر, 2016

CopyWriting ، عشق در یک نگاه

Copywriting ، کلمه خاصی و به ظاهر با کلاسی است و اگر بخواهیم آن را به در یک جمله تعریف کنیم : ” ایجاد محتوایی که […]
12 اکتبر, 2016

تکنیک “اشاره به گوهر وجودی مخاطب” در CopyWriting

این پوستر تبلیغاتی تاپسی را ببنید. آیا می دانستید صندلی خالی ماشین شما ماهی ۵ میلیون تومان می ارزد. علاوه بر این که جذاب نوشته شده […]