24 آگوست, 2016

آدم های اشتباه زندگی ما

بسیاری از انسان ها گزینه ما برای انتخاب نیستند بلکه فقط بهانه ای هستند که از فرد دیگری رها شویم لابه لای این بهانه گیری ها […]