24 جولای, 2014

یادداشتی برای تشویق به خودکشی

چقدر روی خودت کنترل داری؟این سوال کامل نیستچقدر روی خودت وقتی خشم داری کنترل داری؟خیلی وقت های به ظاهر خشم نداری ولی در حال حمل خشم […]