26 سپتامبر, 2013

کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA)

کارگاه تحلیل رفتار متقابل (TA) در موسسه ارتباط بهــــــــــــــــــتر از ۲۸ آذر ، روزهای پنج شنبه ار ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر کارگاه معرفی […]