2 فوریه, 2014

از رستوران هتل هما تا کبابی حاج علی

خیلی از جلسات تجاری و بازاریابی من در هتل هما برگزار می شود ، هتل هما به خاطر موقعیت جغرافیایی که دارد محل مناسبی برای برگزاری […]