31 جولای, 2016

یک بیلبورد خلاقانه: می خواهید از امریکا فرار کنید؟

بسیاری بر این عقیده اند که پس از انتخابات ایالت متخده امریکا، وضعیت برای مهاجرین بسیار بد خواهد شد ( مخصوصاً اگر دونالد ترامپ رییس جمهور […]