7 ژوئن, 2015

اجرای ضعیف در بازاریابی

جلسه ای داشتم در مورد بازاریابی، در یک از رستوران های حوالی پل سید خندان تهران، موقع ورود به رستوران فردی که باید برای خوش آمد […]
2 فوریه, 2016

نگاه بازاریابی به پلمپ رستوران اردک آبی

رستوران اردک آبی پلمپ شد؟ اردک آبی یکی از گران ترین رستوران های تهران است ، به محضی که شنیدم این رستوران پلمپ شده است تصمیم […]