24 ژانویه, 2014

حضور بابک تاواتاو در همایش باشگاه مثبت اندیشان

سرای محله آرارات در روز جمعه ، ۴ دی ماه ۱۳۹۲ شاهد برگراری همایش باشگاه مثبت اندیشان  با مدیریت جناب آقای بابک بهمن خواه بود. در این […]