27 آگوست, 2016

خفه کردی ما رو با بامبویی که سال پنجم ۲۵ متر رشد می کنه

کشور ما تبدیل شده است از سلفی گرفتن و تکرار جملات قصار از علی شریعتی گرفته تا … (بیییییییییییییییییییییییییب) جملاتی که به فرض اینکه ۱۰۰ در […]