12 ژانویه, 2014

نامه بابک تاواتاو به شرکت کنندگان سمینار بزرگان بازاریابی و فروش ایران

سلام دوستان جدیدمبه دور از تعارف و شعار ، فکر می کنم جمع دوستانه ای را با هم داشتیم و همچنین احساس ها و اطلاعات کاربردی […]