12 ژانویه, 2014

سمینار بزرگان و بازاریابی و فروش ایران با سخنرانی بابک تاواتاو و دیگر بزرگان به موفقیت به پایان رسید.

پنج شنبه و جمعه مصادف با ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۹۲ سمینار بزرگان و بازاریابی و فروش ایران با سخنرانی بابک تاواتاو و دیگر بزرگان […]
31 ژانویه, 2014

اینجا جمعه تعطیل نیست…

سلام امروز صبح به همراه سید رضا موحدی عزیز برای دیدن غرفه یکی از مشتریامون (زفره مدیا) به نمایشگاه مبلمان رفتیم که گزارشش رو براتون امروز در صفحه […]
17 می, 2015

به زودی با نگاه بازاریابی تاو در متروی تهران

تاو در متری تهران مترو همیشه برای من منبع الهام بوده ، شکل رفتار آدم ها ، تابلوهای تبلیغاتی ، سبک فروش فروشنده های مترو و […]
26 آگوست, 2016

خدمات خوب الزاما باعث وفاداری مشتریان نمی شود

خدمات به مشتری همیشه مهم بوده است. همچنین خیلی هم متداول. امروزه خدمات عالی به مشتری تنها ورود شما به بازی را تضمین می کند. سوال […]