27 می, 2015

ساده ترین نوع جذابیت

آدم ها روزانه هزاران پیام تبلیغاتی می بینند پیام هایی که قرار است در آنها برای خرید تاثیر بگذارد اول باید جذب شوند که تاثیر بگیرند […]