14 آوریل, 2014

دومین دوره بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی – مدرس: بابک تاواتاو

محتوای دوره: ۱) طراحی وب سایت بر اساس اصول بازاریابی اینترنتی (طراحی محتوا، نمای ظاهری و ابزارها) ۲) قوانین و رازهای بهینه سازی وب سایت برای […]