11 سپتامبر, 2017

رکوردشکنی فروش حامد همایون

حامدهمایون که تنها یک آلبوم موسیقی منتشر کرده است و طی پنج ماه بیش از۲۳۰ کنسرت برگزار کرده است؛یعنی این خواننده به طورمتوسط درهر ماه ۴۵ […]