3 دسامبر, 2013

جلسه امروز "تحلیل رفتار متقابل در بازاریابی" در مارکتینگ نیوز به سخنرانی بابک تاواتاو

جلسه «تحلیل رفتار متقابل در بازاریابی» روز سه شنبه ۱۲، با حضور مدیرعامل و جمعی از کارکنان شرکت TMBA در محل ساختمان این شرکت برگزار شد.مدرس: بابک […]