6 دسامبر, 2012

قوانین روانشناسی

 بهتر است سعی کنیم قوانین روانشناسی را با قوانین فیزیک و شیمی مقایسه نکنیم ، این قوانین گاهی در ظاهر کاملا منطبق به نظر می آید […]
3 دسامبر, 2013

جلسه امروز "تحلیل رفتار متقابل در بازاریابی" در مارکتینگ نیوز به سخنرانی بابک تاواتاو

جلسه «تحلیل رفتار متقابل در بازاریابی» روز سه شنبه ۱۲، با حضور مدیرعامل و جمعی از کارکنان شرکت TMBA در محل ساختمان این شرکت برگزار شد.مدرس: بابک […]
4 دسامبر, 2014

انسان بدقول

جدایی رفتار از خود فرد در مورد یک انسان بدقول یعنی: آدم بدقول می تواند دوست تو باشد ولی با او قرار نگذار تا بدقولی کند. […]