24 دسامبر, 2013

معرفی "تحلیل رفتار متقابل " در سمینار NLP توسط بابک تاواتاو

پنجشنبه ، ۵ دی ۱۳۹۲ ، ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهرمیدان ۷ تیر ، جنب هتل مروارید ، کوچه لطفی ، ساختمان مرکزی همراه […]
12 ژانویه, 2014

سمینار بزرگان و بازاریابی و فروش ایران با سخنرانی بابک تاواتاو و دیگر بزرگان به موفقیت به پایان رسید.

پنج شنبه و جمعه مصادف با ۱۹ و ۲۰ دی ماه ۱۳۹۲ سمینار بزرگان و بازاریابی و فروش ایران با سخنرانی بابک تاواتاو و دیگر بزرگان […]