23 ژانویه, 2017

جناب خان سفیر برند می شود

جناب خان ، عروسک دوست داشتنی برنامه خندوانه پس از حاشیه های بسیار از این برنامه حذف شد ولی آنقدر شخصیت او در دل مردم شکل […]