26 فوریه, 2016

ارتباط با مشتری با طعم سیب زمینی

سلف سرویس آقای سیب زمینی در تبریز شخصیت پردازی برای برند یا فروشگاه چند سالی است که مد شده است. این فرد هم فکر می کنم […]