20 می, 2014

سمینار بازاریابی برای کسب و کارهای نوپا: بابک تاواتاو

سمینار بازاریابی برای کسب و کارهای نوپا بابک تاواتاو باشگاه مثبت اندیشان ۲ خرداد ۹۳  جهت هماهنگی و اطالاعات بیشتر با شماره ۸۸۰۶۷۳۰۷ (خانم کاظمی) تماس حاصل […]