24 فوریه, 2014

بازدید نهایی از سالن سمینار طراحی برای فروش

امروز به همراه سید رضا موحدی عزیز برای بررسی نهایی سالن سمینار طراحی برای فروش به ساختمان همراه اول رفتیم. بابک تاواتاودوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲——————————————پنج شنبه […]