16 می, 2015

فروش داشتن با برند بود فرق دارد

  اینکه در موقعیت های زمانی و مکانی مختلف و به خاطر محدودیت هایی که وجود دارد فروش شما مستمر است دلیل بر این نیست که […]