5 اکتبر, 2012

شکست ، پیش زمینه ای برای موفقیت نیست.

همیشه شنیده ایم که “شکست ، پیش زمینه ای  برای موفقیت است.” جمله شیک و و در ظاهر امیدوار کننده ای است. شاید این جمله برای […]
17 نوامبر, 2013

در ایران تعداد افراد شکست خورده که در بازاریابی اینترنتی فعالیت می کنند، بیشتر از موفق ها است. بابک تاواتاو

در ایران تعداد افراد شکست خورده که در بازاریابی اینترنتی فعالیت می کنند، بیشتر از موفق ها است. بابک تاواتاو