12 مارس, 2013

وقتی نیما کوچکتر بود- قسمت اول

این مکالمه برمی گردد به وقتی که نیما ۷ سال داشت و کلاس دوم بود. بابک : نیما ، می دونی عمو دوست داره؟ نیما : […]