26 ژانویه, 2014

برگزاری کارگاه فروش اینترنتی (سری دهم) توسط بابک تاواتاو در TMBA

سری دهم کارگاه فروش اینترنتی در موسسه بازارسازان با تدریس بابک تاواتاو برگزار گردید. بابک تاواتاو در این کارگاه به بررسی ساختار فروش اینترنتی در ایران […]