5 آگوست, 2015

نیروی بازاریابی گیر نمی آید

روزانه از زبان چند مدیر می شنوم که نیروی بازاریابی گیر نمی آید. ولی بد نیست که به این نکته دقت کنیم آیا از امکانات جاری […]