14 فوریه, 2013

سهم گمشده

برای همه ما پیش آمده که در حقّمان اشتباه شود. مهمتر از همه چیز این است که نمی خواهیم این اشتباه بار دیگر تکرار شود. پس […]