15 می, 2015

کپی های احمقانه

مد شده یکی می خواهد دیجیکالا را کپی کند یکی دیگر پنجاه چهل، یکی می خواهد مدل پدرخوب رستوران های زنجیره ای بزند و دیگری احساس […]