28 مارس, 2012

ماراتن سنگ

اگر امروز یک ایرانی بخواهد یک کسب و کار راه بیندازد و حماسه بیافریند ۲۱۹ روز زمان لازم دارد تا بتواند همه مجوزها و امکانات لازم […]
31 دسامبر, 2013

تجارت احساس

شرکت موفق تجارت خود را بر پایه احساس های مشتری بنا می کند.احساس مشتری به او می گوید که نیازش چیست.احساس مشتری به او می گوید […]