13 سپتامبر, 2012

اگر پدر و مادرها می دانستند که تا چه میزان در فرزندانشان تاثیر دارند آگاهانه تر زندگی می کردند. بابک تاواتاو

اگر پدر و مادرها می دانستند که تا چه میزان در فرزندانشان تاثیر دارند آگاهانه تر زندگی می کردند. بابک تاواتاو  
6 دسامبر, 2012

قوانین روانشناسی

 بهتر است سعی کنیم قوانین روانشناسی را با قوانین فیزیک و شیمی مقایسه نکنیم ، این قوانین گاهی در ظاهر کاملا منطبق به نظر می آید […]
3 ژانویه, 2013

معنای کلمات

کلمات ، معناهایی فراتر از خاطرات ما دارند.  بابک تاواتاو ۱۴ دی ۱۳۹۱
19 آوریل, 2013

جزئیات رابطه

وقتی در موقعیت رابطه درست قرار گرفته اید ، جزئیات رابطه قابل مذاکره هستند در غیر این صورت ، جزئیات تبدیل به موانع احساسی خواهند گشت. […]