27 مارس, 2012

بازی نورها

گذشته الزاماً پشت سر ما حضور ندارد.بستگی دارد نور امروز از کدام سمت به ما می تابد.سایه این نور ، درس از گذشته است.و کسانی که […]
21 نوامبر, 2012

شیمی فرصت

افسوس = تنبلی + فرصت ۱) تنبلی لباس های مختلفی دارد که یکی از آن ها سرگرمی است. ۲) فرصت، تمایل به واکنش پذیری بالایی دارد […]
22 فوریه, 2013

واکنش شیمیای ترس

خشم + جسارت های غیرقابل تصور = ترس + زمانوقتی زمان زیادی از حضور ترس در ما می گذرد تبدیل به خشم می شود و اینجاست […]
18 مارس, 2013

شخصیت محبوب غایب

سوم شخص غایبشخصیت مورد علاقه ماهمان فردی که می توانیم همه تقصیرها را به گردنش بیندازیم.“اجازه ، ما نبودیم، صبحی ها بودند … “همان کسی که […]