13 مارس, 2017

شکست هزینه دارد

اگر خیلی به جمله “شکست، مقدمه پیروزی است” مطمئن هستید بهتره زیاد مطمئن نباشید چون خیلی ها کمرشان زیر بار هزینه های یک شکست آنچنان خرد […]