13 مارس, 2013

ابزار هنرمندی

مدیریت یک میز نیستیک مفهومهاینکه بدونی کارمندات چی کار باید بکننبدون اینکه هی بهشون گوشزد کنییا اینکه بدون اینکه بدونی کارمندات چی کار دارند می کنندبدون […]
16 مارس, 2013

انجمن ادبی امیر کبیر و دکتر صدرا

 انجمن ادبی که ماه ها قبل بسته شد (به دلایل آنچنانی) و حال که دیگر ما دکتر صدرای دوست داشتنی را هم در بینمان نداریم. می […]
23 مارس, 2013

شهر کورها به پادشاه نیاز ندارد

یکی از توجیه هایی که که برای بد رفتار کردن خودمان استفاده می کنیم این است که :“هر چه قدر هم که بد باشم از اطرافیانم […]
17 آوریل, 2013

زندگی شانسی

دیروز بزرگترین زلزله نیم قرن اخیر اتفاق افتاد و خوشبختانه تلفات نداشتبه خاطر جایی که این زلزله اتفاق افتاد منطقه مسکونی به حساب نمی آمد و […]