31 ژانویه, 2014

بازدید از یک مشتری

امروز صبح  به همراه  سید رضا موحدی برای دیدار از غرفه یکی از مشتریامون ( آقای سهیلی) به نمایشگاه مبلمان رفتیم و در گپ دوستانه ای […]