2 مارس, 2013

خشم ، حس پرطرفدار

خشم زیاد ، غم زیاد ، اضطراب زیاد اضطراب تا جایی پیش می رود که انسان را از آینده نا امید می کند. غم ما را […]