4 دسامبر, 2013

بابک تاواتاو در الکامپ نوزدهم

نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی موسوم به الکامپ از پنجشنبه ۱۴ آذرماه  به مدت ۴ روز برگزار می شود ، بابک تاواتاو نیز در […]