21 دسامبر, 2012

شاهکار ایرانی ها در صفحه فیسبوک ناسا

۱ ) جریانی در دنیا وجود دارد که تلاش می کند تعصبات به فرهنگ و ملت را کم رنگ تر کند و مسئله اصلی انسان ها […]